23 lutego 2017

Bezpłatne szkolenia rad pedagogicznych

Era ewaluacji oferuje wsparcie w realizacji ewaluacji wewnętrznej w formie programu  „3P, czyli prosta, potrzebna i praktyczna ewaluacja w szkole”.

Program adresowany jest do szkół, przedszkoli i innych placówek edukacyjnych.