Kategoria: Aktualności

24 listopada 2017

Otwarte Wielkopolskie Seminarium Nauczycielskie „Inspiracje i innowacje w metodyce nauczania przedmiotów przyrodniczych” – 25 listopada, Poznań

Krajowy Komitet Organizacyjny Ogólnopolskiego Festiwalu „Nauki Przyrodnicze na Scenie” i władze Wydziału Fizyki Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu zapraszają nauczycieli na Otwarte Wielkopolskie Seminarium Nauczycielskie „Inspiracje i innowacje w metodyce nauczania przedmiotów przyrodniczych” – podsumowanie 10. Europejskiego Festiwalu Science on Stage, motto: „Inventing the Future of Science Education”, Kölcsey Convention Centre, Debrecen, Węgry 2017. Seminarium […]

22 listopada 2017

Laureaci konkursu czytelniczego „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki”

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół podstawowych województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty ogłosił konkurs czytelniczy „Przeczytałeś?- Namaluj! Scena z mojej ulubionej książki” skierowany do uczniów klas I-III i IV-VII szkół podstawowych. Celem konkursu było, m.in.:  rozbudzenie  ciekawości czytelniczej uczniów, popularyzowanie literatury dla dzieci i młodzieży oraz doskonalenie umiejętności wypowiadania się na temat przeczytanych książek. Na konkurs wpłynęło kilkaset […]

22 listopada 2017

Konferencja pt. Aktywna Tablica w praktyce

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych zakwalifikowanych do programu „Aktywna tablica – edycja 2017/2018” Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, którzy przystąpili do programu „Aktywna tablica – edycja 2017/2018” na konferencję pt. Aktywna Tablica w praktyce. Uprzejmie przypominam, że udział w programie wymaga podjęcia szeregu działań opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia […]

21 listopada 2017

Uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów

Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół woj. wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza na uroczystość wręczenia Stypendium Prezesa Rady Ministrów, która odbędzie się 30 listopada 2017 r. o godz. 9.00, 11.00 i 13.00 w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18. Ze względów organizacyjnych uroczystość została podzielona na trzy części. Uczestnicy uroczystości proszeni są o […]

21 listopada 2017

Konferencja „Władza rodzicielska w kontekście zadań szkoły, przedszkola i placówki” – 13 grudnia 2017, Poznań

Państwo Dyrektorzy szkół, przedszkoli,  placówek województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek na konferencję pt. „Władza rodzicielska w kontekście zadań szkoły, przedszkola i placówki”. Tematyka konferencji dotyczyć będzie przepisów prawa w zakresie władzy rodzicielskiej, w tym  praw i obowiązków rodzica w wychowaniu dziecka, a także przewidzianych prawem działań szkoły w przypadku konfliktu/przemocy […]

21 listopada 2017

Konferencja „Wsparcie uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianie edukacji włączającej” – 11 grudnia 2017, Poznań

Dyrektorzy i nauczyciele szkół, przedszkoli  i placówek województwa wielkopolskiego Kuratorium Oświaty w Poznaniu we współpracy z Ministerstwem Edukacji Narodowej organizuje wojewódzką konferencję dotyczącą wsparcia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechniania edukacji włączającej. Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów i nauczycieli przedszkoli, szkół i placówek odpowiedzialnych za organizację kształcenia specjalnego/pomocy psychologiczno-pedagogicznej na konferencję pt. „Wsparcie uczniów ze specjalnymi […]

16 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – „Integralne wychowanie uczniów w szkole poprzez rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zapraszają Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nt. „Integralne wychowanie uczniów w szkole poprzez rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej”. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w […]

16 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – branżowe szkoły I stopnia

Szanowni Państwo Dyrektorzy branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi, zapraszam nauczycieli branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach dotyczących warunków i sposobu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pragnę podkreślić, że wejście w życie reformy dotyczącej szkół […]

15 listopada 2017

Spotkanie stacjonarne sieci współpracy „Solo czy w zespole” -22-24 listopada 2017, Sulejówek

Szanowni Państwo, Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie zaprasza na spotkanie stacjonarne realizowane w ramach projektu „Wspomaganie szkół w rozwoju kompetencji kluczowych uczniów”, sieć „Solo czy w zespole?”. Więcej informacji o projekcie na stronie internetowej ORE. Celem spotkania będzie zwiększenie skuteczności działań pracowników systemu wspomagania i trenerów w zakresie kształcenia u uczniów kompetencji kluczowych. Spotkanie skierowane jest […]

15 listopada 2017

Monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej

Szanowni Państwo Dyrektorzy publicznych, niepublicznych przedszkoli i szkół uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustalonymi przez Ministra Edukacji Narodowej podstawowymi kierunkami realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2017/2018 prowadzone będzie monitorowanie organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej we wszystkich typach szkół zgodnie z załączonym harmonogramem. Monitorowanie odbywać się będzie w formie elektronicznej w okresie od 2 stycznia 2018 […]