Kategoria: Kontakt

24 stycznia 2017

Kontakt

Kuratorium Oświaty w Poznaniu
ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań
tel. 61 670 40 81, 61 670 40 82, 780 386 001,780 386 002
fax 61 852 31 69
e-mail: kancelaria@ko.poznan.pl

UWAGA! NASTĄPIŁA ZMIANA SIEDZIBY
Wydział do Spraw Nauczycieli i Sieci Szkół
Pl. Wolności 18, 61-739 Poznań

Informacja dla prasy
tel. 780 386 020
e-mail: mediainfo@ko.poznan.pl

Delegatura w Kaliszu
ul. Kolegialna 4, 62-800 Kalisz
tel. 62 723 20 33
e-mail: wkokal@ko.poznan.pl

Delegatura w Koninie
ul. Św. Maksymiliana Kolbe 3, 62-510 Konin
tel. 63 220 51 01, fax +48 63 243 51 03
e-mail: wkokon@ko.poznan.pl

Delegatura w Lesznie
Pl. Kościuszki 4, 64-100 Leszno
tel. 65 614 11 00, fax.+48 65 525 89 08
e-mail: wkolesz@ko.poznan.pl

Delegatura w Pile
ul. Dzieci Polskich 26, 64-920 Piła
tel. 67 344 10 33, 780 386 008
fax 67 213 15 85
e-mail: wkopil@ko.poznan.pl


Urząd czynny w godzinach:
poniedziałek: 8.00 – 16.00
wtorek – piątek: 7.30 – 15.30

Wielkopolski Kurator Oświaty i Wicekurator Oświaty, a w przypadku ich nieobecności osoby przez nich wyznaczone, w ramach przyjęć obywateli, przyjmują skargi i wnioski w poniedziałki w godzinach od 15.00 do 17.00. W celu uszczegółowienia wizyty prosimy zgłaszać przybycie pod nr tel. 61 670 40 83 lub 61 670 40 84


Kuratorium Oświaty w Poznaniu informuje, że udziela odpowiedzi na korespondencję otrzymywaną pocztą elektroniczną, która spełnia wymogi określone w art. 63 §2 Kodeksu postępowania administracyjnego (Dz. U. 2016, poz. 23). Zgodnie z tym przepisem treść kierowanej korespondencji powinna zawierać:

  • imię i nazwisko osoby, od której pochodzi,
  • adres (kod pocztowy, miejscowość, ulica, nr domu),
  • przedmiot sprawy, której dotyczy.

W serwisie internetowym publikowane są materiały, których rozpowszechnienie jest zasadne z uwagi na realizację zadań rządowej administracji zespolonej oraz prowadzenie polityki oświatowej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty na terenie województwa wielkopolskiego.