Kategoria: Struktura organizacyjna

1 lutego 2017

Struktura organizacyjna Kuratorium Oświaty

Pracą Kuratorium kieruje Wielkopolski Kurator Oświaty przy pomocy wicekuratorów oświaty oraz innych osób zajmujących stanowiska kierownicze.

W skład Kuratorium wchodzą następujące komórki organizacyjne:

 • Wydział Administracyjno-Finansowy (WAF) obejmujący działaniem województwo.
 • Wydział Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli (WOSiP) obejmujący działaniem województwo;
 • Wydział Rozwoju Edukacji (WRE) obejmujący działaniem województwo;
 • Wydział Nadzoru Pedagogicznego (WNP) obejmujący działaniem powiaty: gnieźnieński, międzychodzki, nowotomyski, obornicki, poznański, szamotulski, średzki, śremski, wągrowiecki, wrzesiński oraz miasto Poznań;

W strukturze Kuratorium funkcjonują następujące delegatury:

 • Delegatura w Kaliszu (DKa) obejmująca działaniem powiaty: jarociński, kaliski, kępiński, krotoszyński, ostrowski, ostrzeszowski, pleszewski oraz miasto Kalisz;
 • Delegatura w Koninie (DKo) obejmująca działaniem powiaty: kolski, koniński, słupecki, turecki oraz miasto Konin;
 • Delegatura w Lesznie (DL) obejmująca działaniem powiaty: gostyński, grodziski, kościański, leszczyński, rawicki, wolsztyński oraz miasto Leszno;
 • Delegatura w Pile (DP) obejmująca działaniem powiaty: chodzieski, czarnkowsko-trzcianecki, pilski oraz złotowski.

Wykaz stanowisk kierowniczych w Kuratorium:

 • Wielkopolski Kurator Oświaty,
 • dwóch wicekuratorów oświaty;
 • dyrektor Wydziału Nadzoru Pedagogicznego,
 • dwóch zastępców dyrektora Wydziału Nadzoru Pedagogicznego;
 • dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji;
 • dyrektor Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli,
 • zastępca dyrektora Wydziału Organizacji Szkół i Pragmatyki Zawodowej Nauczycieli;
 • dyrektor Wydziału Administracyjno-Finansowego;
 • dyrektor Delegatury w Kaliszu,
 • zastępca dyrektora Delegatury w Kaliszu;
 • dyrektor Delegatury w Koninie:
 • dyrektor Delegatury w Lesznie;
 • dyrektor Delegatury w Pile.

Wykaz samodzielnych stanowisk pracy w Kuratorium:

 • główny księgowy (GK);
 • stanowisko do spraw obronnych (SO);
 • stanowisko do spraw służby bezpieczeństwa i higieny pracy (BHP);
 • pełnomocnik do spraw ochrony informacji niejawnych (OIN);
 • stanowisko do spraw kontroli zarządczej (KZ).

Regulamin organizacyjny Kuratorium Oświaty w Poznaniu.