Kategoria: Bezpieczny Internet

21 lutego 2017

Ważne Lekcje – zagrożenia współczesności

Projekt Ważne Lekcje – informacyjno-edukacyjny serwis, którego główną ideą jest zwiększenie skuteczności działań na rzecz bezpieczeństwa i tworzenia przyjaznego środowiska w szkołach i placówkach oświatowych. Projekt skierowany jest do uczniów, rodziców, nauczycieli i dyrektorów szkół, którzy w jednym miejscu znajdą wskazówki, jak radzić sobie z zagrożeniami współczesności: cyberprzemocą, agresją i narkotykami oraz jak prowadzić zdrowy tryb […]

31 stycznia 2017

Dziecko w sieci – materiały edukacyjne

Platforma edukacyjna Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę udostępnia narzędzia edukacyjne (scenariusze zajęć, kursy e-learning) dotyczące problemu krzywdzenia dzieci i jego profilaktyki. Wśród nich znajdują się kursy i publikacje i  gotowe narzędzia, które można wykorzystać w edukacji profilaktycznej dzieci i młodzieży. Zasoby edukacyjne platformy dają możliwość nabycia kompetencji oraz używania narzędzi edukacyjnych w następujących obszarach: zagrożenia bezpieczeństwa dzieci […]

31 stycznia 2017

Projekt 3…2…1..Internet

Projekt 3…2…1 Internet to wspólne przedsięwzięcie Fundacji Dzieci Niczyje oraz firmy Microsoft na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. Ambasadorem projektu jest Krzysztof Hołowczyc. W ramach projektu powstał serwis internetowy dla dzieci, komiks oraz propozycja zajęć edukacyjnych przeznaczona do realizacji w szkołach podstawowych.