Kategoria: Olimpiady

22 listopada 2017

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową jest organizowana, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tj.

  • liceów ogólnokształcących,
  • branżowych szkół I stopnia,
  • techników,
  • szkół policealnych.

Olimpiada przebiega w trzech etapach: dwa pierwsze przebiegają drogą internetową, natomiast finał odbywa się corocznie w kwietniu w Warszawie. Uczestniczy w nim 16 Finalistów z całej Polski.

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych: Stowarzyszenia oraz Olimpiady.

17 listopada 2017

Olimpiada Statystyczna

Główny Urząd Statystyczny we współpracy z Polskim Towarzystwem Statystycznym zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w drugiej edycji Olimpiady Statystycznej 2017/2018. Celem Olimpiady jest upowszechnianie wiedzy i rozwijanie umiejętności z zakresu statystyki w obszarze analiz społeczno-gospodarczych.

Olimpiada została objęta honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Więcej informacji na stronie internetowej Głównego Urzędu Statystycznego.

12 października 2017

Olimpiada przedmiotowa Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922. O niepodległość i granice Rzeczypospolitej.

Zapraszamy uczniów szkół ponadgimnazjalnych do udziału w  Olimpiadzie „Losy żołnierza i dzieje oręża polskiego w latach 1887–1922.  O niepodległość i granice Rzeczypospolitej.  w roku szkolnym 2017/2018.   Uczestnikami Olimpiady mogą być również, w wyjątkowych przypadkach, za zgodą komitetów okręgowych, uczniowie szkół gimnazjalnych.

Tegoroczna Olimpiada uzyskała status  przedmiotowej  tj. dającej  laureatom i finalistom zwolnienie z egzaminu maturalnego z historii.

Więcej informacji, w tym zgłoszenie do udziału na stronie internetowej Olimpiady.

Załączniki

Zalacznik do Komunikatu Organizacyjnego
Data: 2017-10-12, rozmiar: 197 KB
Regulamin
Data: 2017-10-12, rozmiar: 317 KB
Komunikat Organizacyjny Nr 1
Data: 2017-10-12, rozmiar: 187 KB
5 lutego 2017

Wykaz olimpiad