Kategoria: Olimpiady

22 listopada 2017

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową

Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Zawodową jest organizowana, dzięki finansowemu wsparciu Ministerstwa Edukacji Narodowej i skierowana jest do młodzieży szkół ponadgimnazjalnych tj.

  • liceów ogólnokształcących,
  • branżowych szkół I stopnia,
  • techników,
  • szkół policealnych.

Olimpiada przebiega w trzech etapach: dwa pierwsze przebiegają drogą internetową, natomiast finał odbywa się corocznie w kwietniu w Warszawie. Uczestniczy w nim 16 Finalistów z całej Polski.

Więcej informacji znajduje się na stronach internetowych: Stowarzyszenia oraz Olimpiady.

5 lutego 2017

Wykaz olimpiad