Kategoria: Pozostałe konkursy, turnieje – tematyczne

7 czerwca 2017

Ogólnopolski Festiwal „(Pod)różne historie”

Młodzieżowy Dom Kultury w Białymstoku zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Festiwalu „(Pod)różne historie”. Konkursy o zasięgu ogólnopolskim, skierowane są do uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz placówek oświatowo-wychowawczych i innych organizacji prowadzących pracę środowiskową na rzecz dzieci i młodzieży. Do obu konkursów przyjmowane są także zgłoszenia indywidualne. Terminy: konkurs fotograficzny – termin złożenia prac: […]

7 czerwca 2017

II Międzynarodowy Dziecięcy Konkurs Malarstwa pt. ”Tajemnica przyjaźni”

Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Polsce zaprasza do udziału w II Międzynarodowym Dziecięcym Konkursie Malarstwa pt. ”Tajemnica przyjaźni”. W konkursie mogą brać udział dzieci w wieku od 6 do 15 lat. Termin zgłaszania prac: 30 września 2017. Szczegółowe warunki konkursu dostępne są w załączniku . Załączniki Pismo Ambasadora Republiki Azerbejdżanu i regulamin konkursu Data: 2017-06-07, rozmiar: […]

23 maja 2017

Konkurs o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej. Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie szkół i placówek, które wyróżniają się warsztatem pracy zatrudnionych nauczycieli wykorzystujących w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a efektem takich działań jest konstruktywna współpraca z dziećmi […]

7 lutego 2017

Zasady umieszczania informacji o konkursach tematycznych na stronie internetowej Kuratorium Oświaty

Na stronie internetowej Kuratorium Oświaty w Poznaniu mogą być umieszczone konkursy tematyczne, które: służą prezentacji wiedzy i umiejętności uczniów; sprzyjają rozwojowi i popularyzacji zainteresowań uczniów; doskonalą wiedzę i umiejętności dzieci i młodzieży; gwarantują uczestnikom bezpłatny udział. Zgłoszenie do umieszczenia konkursu na stronie musi zawierać: nazwę konkursu, typ szkoły, do której skierowany jest konkurs, nazwę organizatora […]