Kategoria: Rekrutacja

9 marca 2017

Aneks do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2017/2018

W punkcie III. Konkursy wiedzy i artystyczne, dodaje się pozycję 25: Nazwa konkursu: Ogólnopolski Konkurs „Bóg, Honor i Ojczyzna – wartości polskiego ziemiaństwa” Organizator: Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Krakowie, Oddziałowe Biuro Edukacji Narodowej IPN w Poznaniu oraz Polskie Towarzystwo Ziemiańskie Oddział w Krakowie Zasięg działania: krajowy Załączniki Aneks nr 2 do Wykazu-zawodow-wiedzy-2017-2018 Data: […]

28 lutego 2017

Terminy rekrutacji – rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do: publicznych szkół podstawowych dla dorosłych, klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych, klasy I publicznej branżowej szkoły I […]

27 lutego 2017

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo tego samego typu

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 13 sierpnia 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków przechodzenia ucznia ze szkoły publicznej lub szkoły niepublicznej o uprawnieniach szkoły publicznej jednego typu do szkoły publicznej innego typu albo do szkoły publicznej tego samego typu.