Kategoria: Doskonalenie zawodowe nauczycieli

22 listopada 2017

Warsztaty dla nauczycieli o ssakach morskich – 20 stycznia 2018, Poznań

Fundacja WWF Polska zaprasza zainteresowanych nauczycieli na warsztaty o tematyce biologii i ekologii ssaków morskich. Warsztaty są organizowane w ramach projektu „Using marine mammals for making science education and science careers attractive for young people – MARINE MAMMALS”, programu finansowania badań naukowych i innowacji Unii Europejskiej HORYZONT 2020. Celem kursu jest wsparcie Państwa w inspirowaniu młodzieży […]

16 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – „Integralne wychowanie uczniów w szkole poprzez rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zapraszają Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nt. „Integralne wychowanie uczniów w szkole poprzez rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej”. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w […]

16 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – branżowe szkoły I stopnia

Szanowni Państwo Dyrektorzy branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi, zapraszam nauczycieli branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach dotyczących warunków i sposobu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pragnę podkreślić, że wejście w życie reformy dotyczącej szkół […]

13 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli województwa wielkopolskiego Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach, warsztatach i seminariach  organizowanych w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Celem przedmiotowych szkoleń jest doskonalenie kompetencji nauczycieli zgodnie z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej, wnioskami wynikającymi z […]

19 lutego 2017

Zgody Kuratora Oświaty na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych przez placówki doskonalenia nauczycieli – procedura

Załączniki Zał 1 – Wniosek o wyrażenie zgody na prowadzenie kursu Data: 2017-10-24, rozmiar: 31 KB Procedura wyrażania zgody na prowadzenie kursów kwalifikacyjnych przez placówki doskonalenia nauczycieli Data: 2017-03-08, rozmiar: 190 KB Zał 3 – Wykaz osób przewidzianych do realizacji zajęć Data: 2017-02-22, rozmiar: 37 KB Zał 2 – Szczegółowy program i plan kursu Data: […]