Kategoria: Dotacje celowe z budżetu państwa

29 maja 2017

Wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse – 2017

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na powierzenie zadania organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse z województwa wielkopolskiego w 2017 roku.

Załączniki