Kategoria: Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

22 marca 2017

Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa – wyniki

Szanowni Państwo

Wojewoda Wielkopolski ogłasza, którym organom prowadzącym i szkołom zostanie udzielone  w roku 2017, wsparcie finansowe w ramach Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa”. Program dotyczy wspierania w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz bibliotek pedagogicznych w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.

Wszelkie niezgodności w zakresie danych adresowych szkół zamieszczonych w opublikowanym wykazie lub przypadki rezygnacji z realizacji Programu należy niezwłocznie zgłosić na adres: k.zarzynska@ko.poznan.pl.

Załączniki

22 lutego 2017

Rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa

Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” dotyczącego wspierania w latach 2016–2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych.