Kategoria: Ważne informacje

21 lipca 2017

Wolne miejsca w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia

Rodzice Absolwenci gimnazjów województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty udostępnia informacje o wolnych miejscach w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia na terenie województwa wielkopolskiego według stanu na dzień 21 lipca 2017 r. Wykaz wolnych miejsc sporządzony został na podstawie danych przekazanych do Kuratorium Oświaty w Poznaniu przez dyrektorów ww. szkół. Informacja o wolnych […]

19 lipca 2017

Przekazanie informacji o wolnych miejscach w trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia – rok szkolny 2017/2018

Państwo Dyrektorzy publicznych liceów ogólnokształcących, techników i zasadniczych szkół zawodowych województwa wielkopolskiego Przypominamy Państwu, iż 21 lipca 2017 r. do godz. 15.00 należy poinformować Wielkopolskiego Kuratora Oświaty o liczbie wolnych miejsc w szkole. Dane  należy przekazać online. Formularze dla poszczególnych typów szkół: oddział w trzyletnim liceum ogólnokształcącym oddział w czteroletnim technikum oddział w branżowej szkole I […]

10 lipca 2017

Opiniowanie zmian do arkuszy organizacji publicznych szkół i przedszkoli

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne szkoły i przedszkola województwa wielkopolskiego W związku z koniecznością uzyskania opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny w przypadku wprowadzenia zmian do zatwierdzonego arkusza organizacji szkoły lub przedszkola do dnia 30 września br., zwracamy się z prośbą o przekazanie informacji o zmianach do arkuszy organizacji (tzw. aneksów) zgodnie […]

29 czerwca 2017

Narady Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek – sierpień 2017

Kuratorium Oświaty w Poznaniu podaje wstępny harmonogram spotkań Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z dyrektorami szkół i placówek. Miejsca spotkań zostaną opublikowane w późniejszym terminie. Załączniki Harmonogram narad – sierpień 2017 Data: 2017-06-29, rozmiar: 18 KB

21 czerwca 2017

Komunikat w sprawie podpisywania umów na dofinansowanie organizacji letniego wypoczynku dzieci i młodzieży w 2017 r.

WAF.557.13.108.2017                                                                            Poznań, 21 czerwca 2017 r. Dotyczy: Formularza umowy – dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu […]