Kategoria: Ważne informacje

25 kwietnia 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej – 2018

Działając na podstawie art. 11, ust. 1 oraz art. 13 w związku z art. 4 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450) Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego […]

23 kwietnia 2018

Informacja o trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia – rekrutacja na rok szkolny 2018/2019

Szanowni Państwo Wielkopolski Kurator Oświaty informuje o opublikowaniu na stronie Kuratorium Oświaty w Poznaniu bazy danych o trzyletnich liceach ogólnokształcących, czteroletnich technikach i branżowych szkołach I stopnia województwa wielkopolskiego, do których prowadzony będzie nabór na rok szkolny 2018/2019. Zestawienie informacji dotyczących ww. szkół zostało opracowane na podstawie danych przesłanych przez dyrektorów tych szkół. Baza dostępna jest w […]

18 kwietnia 2018

Opiniowanie arkuszy organizacji – rok szkolny 2018/2019, uzupełnienie informacji

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego, Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne szkoły, przedszkola i placówki województwa wielkopolskiego W uzupełnieniu informacji z 22 marca 2018 r. (znak WNP.021.10.2018) dotyczącej opiniowania arkuszy organizacji szkół, przedszkoli i placówek na rok szkolny 2018/2019, Wielkopolski Kurator Oświaty informuje, że stosownie do regulacji art. 51 ust. 1 pkt 12 […]

17 kwietnia 2018

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na powierzenie organizacji wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej, pochodzących z rodzin o niskich dochodach oraz mających mniejsze szanse – 2018

Działając na podstawie art. 11 ust. 1, pkt 2 oraz art. 13 w związku z art. 4 ust.1 pkt. 15 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z2018 r., poz. 450), Wielkopolski Kurator Oświaty działając na podstawie upoważnienia udzielonego przez Wojewodę Wielkopolskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie zadania organizacji wypoczynku […]

10 kwietnia 2018

Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie wsparcia finansowego – Aktywna tablica

Wojewoda Wielkopolski ogłasza nabór wniosków o udzielenie wsparcia finansowego na  realizację Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2017-2019 –„Aktywna tablica”. Wniosek organu prowadzącego – formularz on-line Wniosek dyrektora szkoły do organu prowadzącego – formularz on-line Sposób ubiegania się o dotację: Etap pierwszy: Realizatorzy programu – dyrektorzy […]

6 marca 2018

Rozpoczęła się rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży!

Od dnia 27 lutego 2018 r. rozpoczęła się rekrutacja do XXIV sesji Sejmu Dzieci i Młodzieży. Temat tegorocznych obrad to: Posłowie pierwszego Sejmu Niepodległej.  W 2018 r. obchodzimy 100. rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. W związku z tym tytuł tegorocznej sesji SDiM nawiązuje do okresu w historii, kiedy nasz kraj po 123 latach niewoli pojawił się ponownie […]

31 stycznia 2018

Harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2018/2019 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych.   Terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych liceów ogólnokształcących i techników dla absolwentów gimnazjum określa załącznik nr 1, do klas pierwszych publicznych branżowych szkół […]

20 grudnia 2017

Konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych do udziału w konkursie „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość, spopularyzowanie wiedzy o wybranej osobie odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Aby ułatwić uczniom w udział przedsięwzięciu […]

19 września 2017

Konkurs Plastyczny „Orzeł biały- nasza duma”

Szanowni Państwo! W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja […]