Kategoria: Ważne informacje

25 kwietnia 2017

Konkurs plastyczny „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”

Serdecznie zapraszamy dzieci w wieku od 6 do 15 lat do wzięcia udziału w konkursie plastycznym „Rzeczpospolita Praw Człowieka. 25-lecie Europejskiej Konwencji Praw Człowieka w Polsce”, organizowanym przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Celem konkursu jest promocja praw i wolności chronionych Europejską Konwencją Praw Człowieka oraz zwiększenie zainteresowania dzieci wiedzą na temat praw człowieka we współczesnym świecie. […]

24 kwietnia 2017

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na dofinansowanie letniego wypoczynku dzieci i młodzieży – 2017

Wojewoda Wielkopolski ogłasza otwarty konkurs ofert na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej z terenu województwa wielkopolskiego w 2017 roku. Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży szkolnej w 2017 roku są organizacje wymienione w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku […]

14 kwietnia 2017

Harmonogram rekrutacji do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i dla dorosłych – rok szkolny 2017/2018

Wielkopolski Kurator Oświaty ogłasza harmonogram rekrutacji na rok szkolny 2017/2018 do liceów, techników, szkół branżowych I stopnia, szkół policealnych i szkół dla dorosłych. Odpowiednio,   terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów: do klas pierwszych publicznych szkół ponadgimnazjalnych określa załącznik nr 1, do klas pierwszych publicznych branżowych szkół I stopnia […]

11 kwietnia 2017

Zakres informacji objętych opiniowaniem arkuszy organizacji publicznych przedszkoli, szkół i placówek

Podstawa prawna: art. 31 ust. 10b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2016 r. poz. 1943, z późn. zm.) art. 307 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Przepisy wprowadzające – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60) art. 51 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia […]

6 kwietnia 2017

Parada 3 Maja – Poznań

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza na paradę 3 Maja 2017 r. w Poznaniu, godz. 10.30. Komitet Organizacyjny Parady 3 Maja, objętej  patronatem honorowym Prezydenta Miasta Poznania,  zwraca się z uprzejmą prośbą do dyrektorów szkół o pomoc w zorganizowaniu Parady w bieżącym roku. Prosimy o: wystawienie szkolnego pocztu sztandarowego wystawienie 10-15 osobowej reprezentacji szkoły na Paradę zgłoszenie […]

6 kwietnia 2017

Opiniowanie arkuszy organizacji publicznych szkół i placówek

Szanowni Państwo Marszałek Województwa Wielkopolskiego Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie oraz osoby prowadzące publiczne przedszkola, szkoły i placówki oświatowe województwa wielkopolskiego W związku z obowiązkiem zasięgania przez organy prowadzące opinii kuratora oświaty w sprawie arkuszy organizacji będących podstawą funkcjonowania przedszkoli, szkół lub placówek w roku szkolnym 2017/2018 zachodzi potrzeba ustalenia ram współdziałania dla realizacji przedmiotowego zadania. […]

5 kwietnia 2017

Zaproszenie na spotkania dotyczące organizacji wypoczynku

Szanowni Państwo, Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży Wielkopolski Kurator Oświaty serdecznie zaprasza Państwa do udziału w spotkaniu  dotyczącym  wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej. Spotkanie dotyczyć będzie m.in. omówienia przepisów zmienionej ustawy o zamówieniach publicznych w świetle  organizacji wypoczynku dla dzieci i młodzieży, organizacji wypoczynku oraz omówienia trudności w realizowaniu procesu rejestracji wypoczynku zgodnie z zapisami […]

30 marca 2017

Uzyskiwanie informacji z Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych

Przypominamy, że od 1 marca br. wniosek do Centralnego Rejestru Orzeczeń Dyscyplinarnych (CROD) składa dyrektor szkoły tylko w przypadku jeżeli: ustalił za pomocą narzędzia informatycznego (wyszukiwarka dostępna dla dyrektorów szkół w strefie dla zalogowanych systemu informacji oświatowej SIO), że numer PESEL nauczyciela lub osoby ubiegającej się o zatrudnienie na stanowisku nauczyciela znajduje się w rejestrze; nauczyciel lub […]

9 marca 2017

Aneks do Wykazu zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym – rok szkolny 2017/2018

W punkcie III. Konkursy wiedzy i artystyczne, dodaje się pozycję 26: Nazwa konkursu: Wojewódzki Konkurs „Niepokorna, niezłomna, wyklęta – Inka oczami dzisiejszych uczniów” Organizator: Poseł na Sejm RP Witold Czarnecki, Wiceprzewodnicząca Sejmiku Województwa Wielkopolskiego Zofia Itman, Urząd Miasta Konina, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Koninie, Koniński Dom Kultury Zasięg działania: wojewódzki   W punkcie III. […]