Kategoria: Ważne informacje

19 stycznia 2018

Uwaga organizatorzy wypoczynku!

Szanowni Państwo Organizatorzy wypoczynku dzieci i młodzieży Zgłoszenia wypoczynku dzieci i młodzieży proszę przesyłać na adres Kuratorium Oświaty w Poznaniu lub Delegatury zgodnie z wykazem zamieszczonym poniżej: siedziba lub miejsce zamieszkania  organizatora wypoczynku adres na który należy przesyłać zgłoszenie kontakt telefoniczny powiat poznański,  m. Poznań Kuratorium Oświaty w Poznaniu ul. Kościuszki 93 61-716 Poznań 604 195 147, […]

18 stycznia 2018

Rozliczenie dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa

Szanowni Państwo Starostowie, Prezydenci, Burmistrzowie i Wójtowie w województwie wielkopolskim Kuratorium Oświaty w Poznaniu, w związku z koniecznością dokonania pełnego rozliczenia przyznanych w 2017 r. dotacji pochodzących z rezerw celowych budżetu państwa, zwraca się z prośbą o wypełnienie interaktywnych tabel, znajdujących się pod adresem: http://dotacje.ko.poznan.pl/ oraz przesłanie (wydrukowanych i podpisanych) zestawień w nieprzekraczalnym terminie do 16 lutego […]

3 stycznia 2018

Przedszkola – rozliczenie dotacji

Szanowni Państwo Prezydenci, Burmistrzowie, Wójtowie województwa wielkopolskiego Informujemy, iż na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej, zgodnie z § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 25 kwietnia 2017 r. w sprawie udzielania gminom dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego (Dz. U. z 2017 poz.875) jest udostępniony elektroniczny wzór […]

21 grudnia 2017

Lekcja historii z Wojewodą Wielkopolskim

Szanowni Państwo Dyrektorzy, Nauczyciele i Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych Wielkopolski Wojewoda Wielkopolski i Wielkopolski Kurator Oświaty  organizują dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych IV Lekcję historii  z Wojewodą Wielkopolskim. Lekcja  pt. „Droga Wielkopololan do Niepodległości ” odbędzie się 23 stycznia 2018 r., o godzinie 1100  w Wielkopolskim Muzeum Niepodległości w Poznaniu, Stary Rynek 3 (Odwach). Młodzież wysłucha historycznego […]

20 grudnia 2017

Konkurs „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”

Zapraszamy uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, szkół polonijnych oraz członków organizacji młodzieżowych do udziału w konkursie „Niezwyciężeni 1918–2018. Pokolenia Niepodległej”. Celem konkursu jest zainspirowanie młodych ludzi do poszukiwań w swoich miejscowościach i lokalnych środowiskach osób zasłużonych w walce o wolność i niepodległość, spopularyzowanie wiedzy o wybranej osobie odznaczonej Krzyżem lub Medalem Niepodległości. Aby ułatwić uczniom w udział przedsięwzięciu […]

14 grudnia 2017

Ogólnopolski Konkurs „Myśli Jana Pawła II – papieża Słowianina”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadpodstawowych województwa wielkopolskiego Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza nauczycieli i uczniów dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadpodstawowych do udziału w  Ogólnopolskim Konkursie „Myśli Jana Pawła II- papieża Słowianina” pod hasłem: „JAN PAWEŁ II – PAPIEŻ WOLNOŚCI. PATRIOTYZM OZNACZA UMIŁOWANIE TEGO, CO OJCZYSTE”, organizowanego przez Podlaskiego Kuratora Oświaty. Celem […]

19 września 2017

Konkurs Plastyczny „Orzeł biały- nasza duma”

Szanowni Państwo! W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja […]