Kategoria: Ważne informacje

16 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – „Integralne wychowanie uczniów w szkole poprzez rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej”

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele, Wielkopolski Kurator Oświaty oraz Centrum Doskonalenia Nauczycieli w Lesznie zapraszają Dyrektorów i Nauczycieli wszystkich typów szkół i placówek oświatowych województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty nt. „Integralne wychowanie uczniów w szkole poprzez rozwój sfery poznawczej, emocjonalnej, społecznej i fizycznej”. Celem szkolenia jest podniesienie kompetencji nauczycieli w […]

16 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – branżowe szkoły I stopnia

Szanowni Państwo Dyrektorzy branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego W nawiązaniu do wcześniejszych zapowiedzi, zapraszam nauczycieli branżowych szkół I stopnia województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach dotyczących warunków i sposobu realizacji podstawy programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły I stopnia w ramach Grantu Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Pragnę podkreślić, że wejście w życie reformy dotyczącej szkół […]

13 listopada 2017

Granty Wielkopolskiego Kuratora Oświaty – przedszkola, szkoły podstawowe, gimnazja, szkoły ponadgimnazjalne

Szanowni Państwo Dyrektorzy i Nauczyciele wszystkich typów szkół i przedszkoli województwa wielkopolskiego Zapraszamy dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, gimnazjów, szkół ponadgimnazjalnych i przedszkoli województwa wielkopolskiego do udziału w szkoleniach, warsztatach i seminariach  organizowanych w ramach Grantów Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Celem przedmiotowych szkoleń jest doskonalenie kompetencji nauczycieli zgodnie z priorytetami Ministra Edukacji Narodowej, wnioskami wynikającymi z […]

19 września 2017

Konkurs Plastyczny „Orzeł biały- nasza duma”

Szanowni Państwo! W 2018 r. przypada 100. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Włączając się w obchody upamiętniające to doniosłe wydarzenie, Kancelaria Senatu organizuje ogólnopolski konkurs plastyczny pod patronatem marszałka Senatu „Orzeł Biały – nasza duma” dla uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Najważniejszym celem konkursu jest zainteresowanie dzieci i młodzieży znaczeniem symboli naszej państwowości, a także popularyzacja […]