2 lutego 2017

Delegatura w Kaliszu, Koninie, Lesznie i Pile

Delegatura w Kaliszu:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Violetta Słupianek dyrektor 253 (62) 7232 033
600 213 061
2. Zbigniew Taranek zastępca dyrektora 251 (62) 7232 033
600 212 983
3. Grażyna Adamska starszy wizytator 249 600 211 461
4. Marzena Bierła starszy wizytator 244 608 069 478
5. Elżbieta Czarcińska starszy wizytator 244 608 069 478
6. Elżbieta Czuba starszy wizytator 245 608 062 845
7. Irena Dobra starszy wizytator 238 600 185 389
8. Alicja Januszkiewicz starszy wizytator 240 608 091 744
9. Ewa Kargol-Stybaniewicz starszy wizytator 237 600 183 994
10. Jarosław Klimczak starszy wizytator 232 608 042 594
11. Małgorzata Kubacka-Gorwecka starszy wizytator 240 608 091 744
12. Krystyna Liszewska starszy wizytator 244 608 069 478
13. Rafał Paterek starszy wizytator 232 608 042 594
14. Anna Piotrowska starszy wizytator 250 600 211 837
15. Wojciech Rudowicz kierowca 243 608 067 283
16. Dominika Rak starszy inspektor – sekretariat 252 (62) 7232 033
600 173 195
17. Zdzisława Skowron specjalista 242 608 098 987
18. Marzena Szczudlik wizytator 250 600 211 837
19. Barbara Szkudlarek starszy wizytator 245 608 062 845
20. Tomasz Tomalak starszy wizytator 232 608 042 594
21. Małgorzata Wanzek starszy wizytator 249 600 211 461
22. Sławomir Wilak starszy wizytator 238 600 185 389
23. Agnieszka Włodarczyk wizytator 250 600 211 837
24. Agnieszka Wojciechowska inspektor 242 608 098 987
25. Wioletta Woźniak wizytator 249 600 211 461
26. Aleksander Ziobro starszy wizytator 237 600 183 994

 

Delegatura w Koninie:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Arkadiusz Chmielewski dyrektor 223 (63) 2435 105 w.23
2. Aldona Czupryńska starszy wizytator 218 (63) 2435 105 w.39
3. Krzysztof Franikowski wizytator 208 (63) 2435 105 w.15
4. Magdalena Grzelińska wizytator 208 (63) 2435 105 w.38
5. Aneta Jarmuż starszy wizytator 218 (63) 2435 105 w.17
6. Beata Kaliska inspektor – sekretariat 222 (63) 2435 105
(63) 2435 106
7. Joanna Karolewska wizytator 216 (63) 2435 105 w.18
8. Sławomira Kurpik starszy wizytator 217 (63) 2435 105 w.43
9. Anna Lech inspektor – sekretariat 222 (63) 2435 105
(63) 2435 106
10. Andrzej Musiałowski kierowca 222 (63) 2435 106
11. Grażyna Pietruszewska starszy wizytator 219 (63) 2435 105 w.35
12. Maciej Plesiński starszy wizytator 217 (63) 2435 105 w.19
13. Krystyna Podlasińska-Szajkowska starszy wizytator 220 (63) 2435 105 w.40
14. Dorota Rogalska-Daszkiewicz starszy wizytator 220 (63) 2435 105 w.20
15. Mirosław Sip starszy wizytator 221 (63) 2435 105 w.34
16. Bożena Staszak starszy wizytator 209 (63) 2435 105 w.21
17. Karol Świderski starszy wizytator 219 (63) 2435 105 w.16
18. Justyna Wawrzyniak starszy wizytator 216 (63) 2435 105 w.14

 

Delegatura w Lesznie:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Tadeusz Waczyński dyrektor 117 (65) 5258 900
2. Mirosław Grzelczyk starszy wizytator 102 (65) 5258 906
3. Aldona Grześkowiak-Węglarz starszy wizytator 107 (65) 5259 961
4. Maria Jankowska starszy wizytator 104 (65) 5258 905
5. Jan Jarzyna kierowca 102 (65) 5259 960
6. Jan Jerszyński starszy wizytator 103 (65) 5258 904
7. Magdalena Jurkiewicz wizytator 106 (65) 5258 902
8. Maria Kiczka wizytator 106 (65) 5259 963
9. Grażyna Kuźmińska wizytator 108 (65) 5259 964
10. Beata Langner wizytator 102 (65) 5259 962
11. Danuta Mikołajczak inspektor 109 (65) 5259 960
12. Edward Pawlicki starszy wizytator 108 (65) 5258 907
13. Agnieszka Rzepka starszy wizytator 115 (65) 5258 903
14. Irena Sierpowska-Glapiak starszy wizytator 105 (65) 5259 966
15. Karol Skowronek starszy wizytator 115 (65) 5258 903
16. Leszek Szczepaniak starszy wizytator 104 (65) 5258 905
17. Renata Szymkowiak starszy wizytator 102 (65) 5259 969
18. Hanna Taterka starszy wizytator 107 (65) 5259 961
19. Agnieszka Wachowska inspektor – sekretariat 116 (65) 5258 900

 

Delegatura w Pile:

Lp. Imię i nazwisko Stanowisko Pokój Telefon
1. Mirosław Dzieniszewski dyrektor 46 (67) 2123 767
2. Małgorzata Banaczkowska starszy wizytator 47 (67) 3491 456
3. Renata Ciołek starszy wizytator 42 (67) 3491 451
4. Małgorzata Jarka wizytator 48 (67) 3491 457
5. Aleksandra Krupowicz starszy wizytator 48 (67) 3491 457
6. Henryk Liszkiewicz starszy wizytator 42 (67) 3491 452
7. Józef Maciąg kierowca 50 662 381 792
8. Grzegorz Maciuszko wizytator 49 (67) 3491 458
9. Elżbieta Piętka starszy wizytator 43 (67) 3491 452
10. Grażyna Rodek starszy wizytator 49 (67) 3491 458
11. Katarzyna Rudnicka inspektor 44 (67) 3491 453
12. Marek Sikorski wizytator 47 (67) 3491 456
13. Szymon Zagalski inspektor 45 (67) 2123 767
14. Wioleta Zarzeczna starszy wizytator 43 (67) 3491 452