28 lutego 2017

Terminy rekrutacji – rok szkolny 2017/2018

Informujemy, że zgodnie z art. 204 ust. 1 pkt 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 60) terminy przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego, w tym terminy składania dokumentów na rok szkolny 2017/2018 do:

  • publicznych szkół podstawowych dla dorosłych,
  • klas I publicznych szkół ponadgimnazjalnych,
  • klasy I publicznej branżowej szkoły I stopnia,
  • na semestr pierwszy klas I publicznych szkół policealnych

zostaną określone najpóźniej do dnia 15 kwietnia 2017 r.

Załączniki