17 maja 2017

Konferencja promująca poradnik prewencyjny pt. „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież” – 30 maja 2017, Poznań

Zapraszamy na konferencję promującą poradnik prewencyjny pt. „Narkotyki i dopalacze – zło, które wciąga młodzież”.

Organizatorzy: Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Zakład Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych UAM w Poznaniu, Sąd Okręgowy w Poznaniu.

Adresaci konferencji: dyrektorzy, nauczyciele, kuratorzy sądowi, policjanci zajmujący się problematyką nieletnich, studenci UAM w Poznaniu.

Celem  konferencji jest przekazanie słuchaczom wiedzy dotyczącej zjawiska narkomanii wśród dzieci i młodzieży, sposobów jego rozpoznawania i radzenia sobie z nim na terenie placówek oświatowych, a także w życiu codziennym zawartej w opracowanym przez specjalistów poradniku.

Termin spotkania: 30 maja 2017, godz: 10.00 – 14.00
Miejsce: Aula Sądu Okręgowego przy ul. Hejmowskiego 2 w Poznaniu
Udział: bezpłatny
Zgłoszenia: przyjmowane telefonicznie przez Wydział Prewencji KWP w Poznaniu, tel. 61 84 120 18 oraz 61 84 120 20 do 24 maja 2017 r.  (decyduje kolejność zgłoszeń).