23 maja 2017

Konkurs o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza do udziału w Ogólnopolskim Konkursie o „Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji” pod honorowym patronatem Ministra Edukacji Narodowej.

Celem przedsięwzięcia jest uhonorowanie szkół i placówek, które wyróżniają się warsztatem pracy zatrudnionych nauczycieli wykorzystujących w swojej codziennej praktyce nowe rozwiązania technologiczne, innowacyjne metody i programy nauczania, a efektem takich działań jest konstruktywna współpraca z dziećmi i młodzieżą sprzyjająca rozbudzaniu ich kreatywności, pasji i zainteresowań.

Organizator: Europejskie Stowarzyszenie Dialogu Edukacyjnego Oddział w Kielcach, Kuratorium Oświaty w Kielcach, Targi Kielce S.A.

Uczestnicy Konkursu: publiczne oraz niepubliczne szkoły i placówki edukacyjne

W pierwszym etapie Konkursu, w terminie do 15 czerwca 2017 r., szkoły/placówki przesyłają zgłoszenia konkursowe (Załącznik nr 1 do Regulaminu) na adres: Kuratorium Oświaty w Poznaniu, ul. Kościuszki 93, 61-716 Poznań z dopiskiem Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji.

Materiały należy przygotować w wersji papierowej oraz na nośniku pamięci zewnętrznej  (płyta CD lub pendrive).

Wielkopolski Kurator Oświaty nominuje 20 placówek z województwa, po 5 w danej kategorii:

  • przedszkole lub inna forma edukacji przedszkolnej
  • szkoła podstawowa
  • gimnazjum lub liceum
  • technikum lub szkoła zawodowa.

Nominacje oraz zgłoszenia konkursowe w terminie do 15 lipca 2017 r. przekazane zostają do dalszej oceny przez Komisję Konkursową. Komisja Konkursowa wyłania 64 (po 4 z każdego województwa) szkoły/placówki zasługujące na tytuł „Mistrza Nowoczesnej Edukacji”. Dodatkowo przyznane zostaną 2 nagrody i 8 wyróżnień specjalnych.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród odbędzie się podczas uroczystej Gali Nagrody Laur Nowoczesnej Edukacji w dniu 24 listopada 2017 r., podczas II Europejskiego Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce oraz II Salonu Technologii i Wyposażenia dla Edukacji w Targach Kielce.

Załączniki