1 lutego 2017

Algorytmy działania – przemoc w rodzinie

Algorytmy działania w przypadkach przemocy w rodzinie opublikowane przez Instytut Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.