22 lutego 2017

Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej

Wspomaganie szkół w zakresie interwencji kryzysowej – publikacja Ośrodka Rozwoju Edukacji:

  • zadania poradni psychologiczno-pedagogicznej
  • dzieci i młodzież w obliczu kryzysu
  • udzielenie wsparcia