21 kwietnia 2017

Dziecko w sytuacji konfliktów rodziców – materiały

Dnia 22 lutego br. w Sądzie Okręgowym w Poznaniu odbyła się konferencja „Dziecko w sytuacji konfliktów rodziców” zorganizowana przez Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu oraz Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Poznaniu.

Adresatami konferencji byli przedstawiciele oświaty, pomocy społecznej, policji, organizacji pozarządowych oraz kuratorów sadowych. Zakres tematyczny obejmował m.in. edukację prawną podmiotów spotykających się z problemem skonfliktowanych rodziców, ochronę prawną i psychologiczną dziecka w sytuacji konfliktów rodziców, możliwe formy pomocy przy rozwiązywaniu ponadgranicznych konfliktów rodziny.

Załączniki