18 października 2017

Program „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”

Caritas Archidiecezji Szczecińsko-Kamieńskiej realizuje program „Wspieranie szkół i placówek oświatowych w zakresie interwencji kryzysowej”, który finansowany jest ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 na zlecenie Ministerstwa Zdrowia.

W ramach realizacji projektu przewiduje się bezpłatne 16-godzinne szkolenia dla pracowników oświaty oraz przeprowadzenie rad szkoleniowych w szkołach i innych placówkach oświatowych.

Program adresowany jest do przedstawicieli publicznych i niepublicznych placówek doskonalenia nauczycieli, publicznych i niepublicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, psychologów i pedagogów zatrudnionych w szkołach, mających kontakt z młodzieżą dokonującą samouszkodzeń, po próbach samobójczych, z zaburzeniami depresyjnymi lub odżywiania.

Program dotyczy prowadzenia działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym w populacjach o zwiększonym ryzyku.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Programu.