9 lutego 2018

Szkolenia dla Przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Dyrektor Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Poznaniu ogłosił terminy szkoleń dla wszystkich przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych lub/i ich zastępców w szkołach gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych – maturalnych. Szkolenie będzie dotyczyć organizacji egzaminów zewnętrznych w bieżącym roku szkolnym. Ze względu na ograniczoną liczbę miejsc Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Poznaniu prosi przewodniczących szkolnych zespołów egzaminacyjnych o przybycie ściśle we wskazanym terminie. Harmonogram szkoleń można znaleźć na stronie

https://www.oke.poznan.pl/files/cms/0/harmonogram_szkolen_2018.pdf