Kategoria: Publikacje – profilaktyka zagrożeń

20 września 2017

Raport pt. Nastolatki 3.0

Instytut Badawczy NASK opublikował raport pt. Nastolatki 3.0, który zawiera wyniki badań w zakresie różnych aspektów aktywności uczniów w Internecie. Zawarte w nim informacje dotyczą zarówno zagrożeń, z którymi spotyka się młodzież w sieci, jak i sposobów korzystania z Internetu w życiu codziennym nastolatków, ze szczególnym uwzględnieniem wykorzystania Internetu w procesie nauczania w szkole i w domu.

Zebrane w raporcie dane oraz sformułowane na ich podstawie rekomendacje mogą być przydatne dla szkół w zakresie zwiększenia poziomu bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni oraz usprawnienia metod nauczania.

Autorzy raportu zawarli w nim także konkretne rekomendacje dotyczące kształcenia nauczycieli, rodziców i uczniów oraz organizacji szkoły.

Link do raportu.