1 lutego 2017

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie

Osoby dotknięte przemocą w rodzinie- informacje dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

  • telefony alarmowe (interwencyjne)
  • wzory pism
  • baza teleadresowa Specjalistycznych Ośrodków Wsparcia dla Ofiar Przemocy w Rodzinie
  • materiały informacyjne.