21 września 2021

Czasopismo oświatowe „wielkoPOLSKA oświata – naszym wspólnym dobrem”

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
wielkopolskich przedszkoli, szkół i placówek oświatowych

Przekazujmy na Państwa ręce magazyn dla dyrektorów, nauczycieli, rodziców: „wielkoPOLSKA oświata – naszym wspólnym dobrem”.

Magazyn, ukazuje się w wersji elektronicznej co dwa miesiące i stanowi przestrzeń, którą wypełniają tematy poświęcone nauczaniu, wychowaniu, profilaktyce, byśmy jako dyrektorzy, rodzice, nauczyciele szli jedną, wspólną drogą, prowadzącą do wzmocnienia wielkopolskiej oświaty.

W Wielkopolsce pracuje ponad trzy tysiące dyrektorów, prawie 64 tysiące nauczycieli, uczy się około 450 tysięcy uczniów, których dobro leży na sercu ich rodziców. To olbrzymia wspólnota, od której realnie zależy jakość oraz kształt naszego społeczeństwa.

Naszym celem i jednocześnie marzeniem jest, by magazyn dotarł do każdego dyrektora, nauczyciela i rodzica w Wielkopolsce; by stał się pewnego rodzaju pomostem wymiany myśli, doświadczeń, działań i inicjatyw. Dlatego uprzejmie prosimy o przekazanie go wszystkim nauczycielom oraz rodzicom w Państwa przedszkolu, szkole, placówce.

Dziękujemy za wszystkie nadesłane materiały i ponawiamy zaproszenie do wspólnego wypełniania treściami stron, szczególnie w części „Co piszczy w…”; do dzielenia się tym, co wartościowe i dobre w Państwa lokalnych społecznościach. Chętnie będziemy o tym pisać, ponieważ wielkoPOLSKA oświata jest dobrem wspólnym nas wszystkich.

Gorąco zapraszamy Państwa do lektury kolejnych numerów.

Z wyrazami szacunku
Robert Gaweł
Wielkopolski Kurator Oświaty

Załączniki