7 kwietnia 2021

Szkolne chóry wyróżnione nominacją do nagrody Fryderyka 2021 w kategorii Muzyka Chóralna

Płyta pt. „Moniuszko inaczej śpiewany” to zbiór pięknych utworów zaczerpniętych z moniuszkowskich oper, Sonetów krymskich, czy Śpiewników domowych. Wykonawcami są chóry szkolne działające w ramach projektu Akademia Chóralna – Śpiewająca Polska.

Album jest niezwykle unikatowy nie tylko ze względu na muzykę Stanisława Moniuszki w nowym ujęciu, ale także na udział 140 młodych artystów – uczniów szkół, którzy podjęli trud przygotowania do nagrań, by stanąć na scenie i włożyć całe swoje serce w wykonanie każdego utworu, dzieląc się niesamowitą energią i radością ze wspólnego muzykowania.

Akademia chóralna to projekt, którego celem jest propagowanie śpiewu m in. Poprzez stworzenie spójnego programu rozwoju chórów szkolnych. Dbałość o obecność śpiewu w życiu każdego człowieka od najmłodszych lat, to główna misja tego ogólnopolskiego projektu. Co jesień prowadzony jest nabór chórów szkolnych do udziału w tym projekcie. Chóry otrzymują wsparcie organizacyjno-finansowe. Śpiew zespołowy jest najlepszą formą obecności muzyki w codziennym życiu, dającą korzyści nie tylko artystycznego rozwoju, ale także psychologiczne oraz społeczne.

Fryderyki to nagrody przyznawane od roku 1995 przez polskie środowisko muzyczne za najważniejsze osiągnięcia na rynku fonograficznym w Polsce. Fryderyki przyznaje Akademia Fonograficzna, czyli powołane przez Związek Producentów Audio-Video jury, w skład którego wchodzi ponad 1500 artystów, twórców, producentów, dziennikarzy i reprezentantów branży fonograficznej.

Nie bez znaczenia jest fakt, że nominacja pojawiła się w tak trudnym dla chóralistyki szkolnej czasie. Pokazuje to, że nasze działania – nawet te prowadzone zdalnie, czasem będące tylko namiastką prawdziwej próby – są bardzo ważne i nie możemy poddawać się w walce o muzyczny rozwój młodych ludzi.