31 stycznia 2017

Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji

Strategia Wolnych i Otwartych Implementacji – treści i metody edukacyjne przeznaczone do realizacji zajęć pozalekcyjnych z infotechniki od II do IV etapu edukacji. Zaproponowane rozwiązania wykraczają poza ramowe Programy nauczania i Podstawę programową kształcenia ogólnego. Nowatorskie teorie pedagogiczne zostały połączone z praktyką edukacyjną.