13 października 2021

Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa

Październik to Europejski Miesiąc Cyberbezpieczeństwa (European Cyber Security Month). Ogólnoeuropejska kampania, znana jako ECSM, organizowana jest przez ENISA z inicjatywy Komisji Europejskiej. 

ECSM to warsztaty, konferencje, kampanie i inicjatywy.  Celem jest nie tylko przestrzeganie przed potencjalnymi zagrożeniami, ale również promowanie odpowiedzialnego korzystania z sieci.Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej: https://bezpiecznymiesiac.pl/.