18 stycznia 2018

Podpisanie deklaracji współpracy pomiędzy MEN i GIS

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Główny Inspektor Sanitarny Marek Posobkiewicz w środę, 17 stycznia br. podpisali deklarację o współpracy na rzecz rozwoju edukacji zdrowotnej w środowisku szkolnym.

W ramach podpisanej współpracy obie instytucje zadeklarowały chęć organizacji cyklu konferencji dotyczących tematyki promocji aktywności zdrowotnej w szkołach. Do udziału w spotkaniach z udziałem kuratorów oświaty, wojewodów oraz przedstawicieli Wojewódzkich Stacji Sanitarno-Epidemiologicznych zostaną zaproszeni dyrektorzy szkół oraz nauczyciele.

Termin spotkania w województwie wielkopolskim: 25.04.2018

Więcej informacji na stronie internetowej Ministerstwa Edukacji Narodowej.

Załączniki

Deklaracja współpracy MEN i GIS
Data: 2018-01-18, rozmiar: 13 KB
Harmonogram konferencji
Data: 2018-01-18, rozmiar: 833 KB