6 marca 2018

Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz???

Szpital Kliniczny im. Heliodora Święcickiego Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu, Klinika Otolaryngologii i Onkologii Laryngologicznej zaprasza do udziału w regionalnym programie zdrowotnym – Badanie przesiewowe słuchu u młodzieży klas szóstych szkoły podstawowej – Hej słyszysz???.

Program realizowany jest w ramach Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej 7, Działania 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne. Jego celem jest zwiększenie wczesnego wykrywania oraz prewencji czuciowo-nerwowych ubytków słuchu wśród młodzieży klas szóstych szkół podstawowych.

Udział w programie jest bezpłatny.

Formularz zgłoszenia do programu dostępny jest pod adresem. Wypełniony formularz należy przesłać na adres Kliniki. Szczegółowych informacji dotyczących programu udziela pani Katarzyna Kukawska Koordynator Projektu, tel.: 61 869 13 89.