Kategoria: Publikacje i poradniki – edukacja zdrowotna

24 maja 2018

Akcja społeczna „Bezpieczne dziecko”

Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Poznaniu prowadzi, pod patronatem honorowym Wojewody Wielkopolskiego, akcję społeczną „Bezpieczne dziecko”. W załączeniu przekazujemy Państwu ulotkę informacyjną dotyczącą bezpiecznych zabawek i bezpiecznych sal zabaw.

Załączniki

ulotka
Data: 2018-05-24, rozmiar: 1 MB
3 lutego 2017

Publikacje Ośrodka Rozwoju Edukacji

Bank programów profilaktycznych – serwis internetowy Ośrodka Rozwoju Edukacji poświęcony programom rekomendowanym i informacjom dotyczącym profilaktyki zachowań ryzykownych:

  • promocja zdrowia psychicznego
  • profilaktyka uniwersalna
  • profilaktyka selektywna
  • profilaktyka wskazująca

Edukacja zdrowotna – materiały edukacyjne stanowiące praktyczne wskazówki dla dyrektorów i nauczycieli.

3 lutego 2017

Zasady zdrowego żywienia

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie prowadzi działalność edukacyjną na rzecz poprawy świadomości i stanu wiedzy społeczeństwa z zakresu żywności, żywienia, aktywności fizycznej i ich wpływu na zdrowie.

Na stronie internetowej instytutu znajdują się informacje:

  • zasady zdrowego żywienia
  • normy żywienia
  • choroby żywieniowozależne i diety