3 lutego 2017

Zasady zdrowego żywienia

Instytut Żywności i Żywienia w Warszawie prowadzi działalność edukacyjną na rzecz poprawy świadomości i stanu wiedzy społeczeństwa z zakresu żywności, żywienia, aktywności fizycznej i ich wpływu na zdrowie.

Na stronie internetowej instytutu znajdują się informacje:

  • zasady zdrowego żywienia
  • normy żywienia
  • choroby żywieniowozależne i diety