6 lutego 2017

Rozporządzenie w sprawie egzaminów eksternistycznych

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 stycznia 2012 r. w sprawie egzaminów eksternistycznych.