12 września 2019

Terminy zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół i Placówek prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe

Z upoważnienia Departamentu Strategii, Kwalifikacji i Kształcenia Zawodowego w Ministerstwie Edukacji Narodowej, uprzejmie przypominamy o terminach zakończenia i rozpoczynania kwalifikacyjnych kursów zawodowych.

Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami prawa, kwalifikacyjne kursy zawodowe organizowane w oparciu o:

  1. rozporządzenie MEN z 7 lutego 2012 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2012 r. poz. 184 z późn. zm.), („kwalifikacje jednoliterowe”) mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2019 r.,
  2. rozporządzenie MEN z 31 marca 2017 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach (Dz. U. z 2017 r. poz. 860 z późn. zm.), („kwalifikacje dwuliterowe”) mogą być prowadzone nie dłużej niż do 31 grudnia 2020 r.,
  3. rozporządzenie MEN z 16 maja 2019 r. w sprawie podstawy programowej kształcenia w zawodach szkolnictwa branżowego oraz dodatkowych umiejętności zawodowych w zakresie wybranych zawodów szkolnictwa branżowego (Dz. U. z 2019 r. poz. 991) („kwalifikacje trzyliterowe”) mogą się rozpoczynać nie wcześniej niż 1 września 2020 r.

Jednocześnie informujemy, że Kuratorzy Oświaty zostali zobowiązani do sprawdzania i monitorowania, w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, przywołanych terminów.