Kategoria: Dokumenty i analizy – kształcenie zawodowe

26 lutego 2020

Barometr zawodów

Barometr zawodów – jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe z podziałem na poszczególne województwa i powiaty. Dostępne prognozy.

2 grudnia 2019

„Kogo poszukuje rynek pracy w Wielkopolsce?” – publikacja WUP

Przygotowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu publikacja pn. Kogo poszukuje rynek pracy w Wielkopolsce? podjmuje próbę zdiagnozowania deficytów kadrowych występujących u kluczowych pracodawców działających w branżach o strategicznym znaczeniu na lokalnym rynkach pracy województwa wielkopolskiego. W opracowaniu zamieszczono także analizę możliwości kształcenia w zawodach poszukiwanych przez pracodawców. Publikacja dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu […]

22 czerwca 2018

Raport o bezrobociu szkół ponadgimnazjalnych Poznania i powiatu poznańskiego

W Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu, 19 czerwca 2018 r. odbyło się posiedzenie Powiatowej Rady Rynku Pracy, w którym uczestniczyła Małgorzata Wilczyńska-Grześ, dyrektor Wydziału Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu. Podczas spotkania zostały zaprezentowane wyniki i wnioski zawarte w „Raporcie o bezrobociu absolwentów szkół ponadgimnazjalnych”. Autorzy opracowania i zaproszeni goście wyrazili przekonanie, że raport spotka […]