20 lutego 2017

Barometr zawodów – zapotrzebowanie na zawody w 2017 roku

Barometr zawodów – jednoroczna prognoza sytuacji w zawodach. Barometr dzieli zawody na trzy grupy: deficytowe, zrównoważone i nadwyżkowe z podziałem na poszczególne województwa i powiaty.
Dostępne prognozy.