2 grudnia 2019

„Kogo poszukuje rynek pracy w Wielkopolsce?” – publikacja WUP

Przygotowana przez Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu publikacja pn. Kogo poszukuje rynek pracy w Wielkopolsce? podjmuje próbę zdiagnozowania deficytów kadrowych występujących u kluczowych pracodawców działających w branżach o strategicznym znaczeniu na lokalnym rynkach pracy województwa wielkopolskiego. W opracowaniu zamieszczono także analizę możliwości kształcenia w zawodach poszukiwanych przez pracodawców.

Publikacja dostępna jest na stronie Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu: www.wuppoznan.praca.gov.pl w zakładce: Rynek pracy/Badania i analizy rynku pracy.