21 grudnia 2017

Konferencja „Zintegrowany System Kwalifikacji – współpraca na rzecz kwalifikacji” – 2 lutego 2018, Poznań

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza do udziału w konferencji: pracodawców, przedstawicieli organizacji branżowych, przedstawicieli administracji centralnej i samorządu terytorialnego, pracowników urzędów pracy, firm szkoleniowych, nauczycieli i dyrektorów szkół, przedstawicieli rzemiosła, doradców zawodowych oraz instytucje i jednostki, które są zainteresowane włączeniem się w działania w ramach ZSK.

Podczas konferencji zostaną przedstawione następujące zagadnienia:

  • Czym jest Zintegrowany System Kwalifikacji i jak jest wdrażany w Polsce?
  • Na jakie wyzwania polskiego rynku pracy odpowiada Zintegrowany System Kwalifikacji?
  • Jakie są korzyści z uczenia się przez całe życie i zdobywania nowych kwalifikacji?
  • W jaki sposób zarządzanie kwalifikacjami może wpłynąć na rozwój regionalny?

Informacje na temat Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji znajdują się  na stronach

Ministerstwa Edukacji Narodowej:  www.kwalifikacje.gov.pl
Instytutu Badań Edukacyjnych:  www.kwalifikacje.edu.pl

W Poznaniu regionalna konferencja nt  Zintegrowanego Systemu Kwalifikacji odbędzie się  2 lutego 2018 r. Udział w konferencji jest bezpłatny.

Rejestracja: http://www.kwalifikacje.edu.pl/pl/konferencje/1294-zintegrowany-system-kwalifikacji-wspolpraca-na-rzecz-kwalifikacji