11 lipca 2019

Turnusy dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników

Szanowni Państwo
Dyrektorzy
Szkół i placówek oświatowych w zakresie kształcenia zawodowego

Zwracam się do Państwa z prośbą o wypełnienie formularza dotyczącego prowadzenia turnusów dokształcania teoretycznego młodocianych pracowników od 1 września 2019 r. (formularz wypełniają tylko te szkoły/centra kształcenia zawodowego, które powyższe turnusy będą prowadziły od 1 września 2019 r.).

Proszę o wypełnienie formularza w terminie do dnia 31 lipca 2019 r.

Link do formularza: http://turnusy.ko.poznan.pl/logowanie.php

Osoba do kontaktu:
Marzena Szułczyńska – koordynator ds. kształcenia zawodowego
Wydział Rozwoju Edukacji Kuratorium Oświaty w Poznaniu
wre@ko.poznan.pl