24 września 2021

Konkurs Instytutu Badań Edukacyjnych „wy:myśl kwalifikację”

Instytut Badań Edukacyjnych zaprasza szkoły i placówki edukacyjne do udziału w atrakcyjnym konkursie wy:myśl kwalifikację. Ma on zachęcić dzieci i młodzież do potwierdzania swoich umiejętności i zdobywania nowych kwalifikacji. Jest również szansą na zdobycie nagród o wartości 2000 zł!

Uczestnikiem konkursu może być szkoła lub podmiot prowadzący działalność edukacyjną. Może to być placówka oświatowa, poradnia psychologiczno-pedagogiczna, ośrodek wychowawczy dla młodzieży, biblioteka, albo firmy oferujące kursy i zajęcia sportowe, językowe, czy też artystyczne.

Za pomocą formularza trzeba opisać kwalifikację dla dzieci i młodzieży oraz stworzyć odznakę, czyli zaprojektować znak graficzny kwalifikacji (logo). Forma graficzna projektu odznaki jest dowolna. Może to być rysunek, plakat, fotografia lub grafika. Proponowana kwalifikacja powinna być opisana w formie czynności, które musi wykonać osoba zainteresowana potwierdzeniem umiejętności  i uzyskaniem odznaki. Na przykład: prowadzi mediacje rówieśnicze, koordynuje prace zespołu redakcyjnego strony internetowej albo uczestniczy w organizacji wydarzeń lokalnych.

Konkurs skierowany jest do dzieci i młodzieży, więc czynności te powinny być możliwe do wykonania przez osoby w młodym wieku. Z kolei opisane umiejętności i czynności, składające się na kwalifikację, powinny być łatwe do sprawdzenia.

Dokumenty i formularz zgłoszeniowy należy wysłać do 15 listopada na adres konkurs@ibe.edu.pl

Spośród nadesłanych prac jury wybierze 16 najlepszych propozycji. 8 w kategorii dziecięcej (uczniowie szkół podstawowych) i 8 w kategorii młodzieżowej (uczniowie szkół ponadpodstawowych). Każda ze zwycięskich prac zostanie nagrodzona kartą podarunkową o wartości 2 tys. zł.

Więcej informacji i regulamin na stronie internetowej.