27 maja 2020

Aktualizacja informacji o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty oraz maturalnego z 20 maja 2020 r.

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty, egzaminu gimnazjalnego oraz egzaminu maturalnego w 2020 roku.