Kategoria: Specjalne potrzeby edukacyjne

20 kwietnia 2017

Wykaz poradni psychologiczno-pedagogicznych – wydawanie orzeczeń i opinii dla uczniów niewidomych, słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem

Zgodnie z § 3 ust. 5 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 18 września 2008 r. w sprawie orzeczeń i opinii wydawanych przez zespoły orzekające działające w publicznych poradniach psychologiczno-pedagogicznych (Dz. U. Nr 173, poz. 1072) orzeczenia oraz opinie dla dzieci niewidomych i słabowidzących, niesłyszących i słabosłyszących oraz dla dzieci z autyzmem wydają zespoły orzekające […]

1 lutego 2017

One są wśród nas – wsparcie dla dzieci przewlekle chorych

Seria publikacji pod tytułem „One są wśród nas” powstały jako wynik prac międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. Publikacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji. Każdy z informatorów zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania […]