1 lutego 2017

One są wśród nas – wsparcie dla dzieci przewlekle chorych

Seria publikacji pod tytułem „One są wśród nas” powstały jako wynik prac międzyresortowego zespołu do spraw przeciwdziałania dyskryminacji dzieci przewlekle chorych. Publikacje są dostępne na stronie internetowej Ośrodka Rozwoju Edukacji.

Każdy z informatorów zawiera szczegółowe informacje na temat postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole i przedszkolu, przybliża nauczycielom, rodzicom i uczniom specyficzne problemy funkcjonowania dzieci przewlekle chorych, a także wskazuje kierunki i sposoby rozwiązywania ewentualnych problemów.