24 lutego 2017

Problemy uczniów chorych na mukowiscydozę – scenariusz lekcji

Scenariusz lekcji wychowawczej oraz film edukacyjny „Przyznaj się… nie zgadłbyś” zostały stworzone w ramach projektu Mukolife. Maja na celu zachęcić nauczycieli do rozmowy z uczniami na temat akceptacji i tolerancji, w szczególności na uwrażliwianiu uczniów i nauczycieli na problemy osób chorych na mukowiscydozę.