23 listopada 2018

Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce

Ministerstwo Edukacji Narodowej uruchomiło konsultacje wstępnych rekomendacji opracowanych w ramach projektu pn. Wspieranie podnoszenia jakości edukacji włączającej w Polsce. Projekt jest realizowany w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych Komisji Europejskiej. Wsparcie techniczne dla projektu zapewnia Europejska Agencja do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej. Opinie i uwagi można zgłaszać do 5 grudnia. Zapraszamy!

Wstępne rekomendacje zostały opracowane przez Europejską Agencję do spraw Specjalnych Potrzeb i Edukacji Włączającej  i będą wsparciem dla MEN w przygotowaniu zmian prawnych oraz działań, które umożliwią rzeczywiste wdrożenie edukacji włączającej o wysokiej jakości w codziennej praktyce polskich przedszkoli i szkół.

Wstępne rekomendacje zostały zaprezentowane podczas warsztatów zorganizowanych przez Ministerstwo Edukacji Narodowej w dniach 6 i 7 listopada 2018 r., adresowanych do przedstawicieli różnych środowisk zainteresowanych edukacją uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Czekamy na uwagi i opinie do 5 grudnia 2018 r. za pośrednictwem platformy dostępnej pod adresem: http://men.gov.pl/wlaczsie

Na podstawie wszystkich zebranych informacji zwrotnych rekomendacje zostaną zaktualizowane, a ich ostateczna wersja będzie dostępna w lutym 2019 r.

Link do ankiety: https://ankiety-sio.men.gov.pl/index.php?r=survey/index&sid=951941&newtest=Y&lang=pl

Źródło: Ministerstwo Edukacji Narodowej