7 czerwca 2021

Akcja „Niepełnosprawny czy Sprawny – odczaruj niepełnosprawność”

Szanowni Państwo,

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo im. Marii Grzegorzewskiej w Policach realizuje projekt pn. “Niepełnosprawny czy Sprawny – odczaruj niepełnosprawność”, którego celem jest uwrażliwienie uczniów szkół podstawowych na potrzeby osób z różnymi niepełnosprawnościami.

W ramach tego projektu Ośrodek wyda oraz bezpłatnie przekaże do szkół podstawowych w całej Polsce broszurę informacyjną dotyczącą niepełnosprawności, zawierającą między innymi definicje i podział niepełnosprawności, autobiografie wychowanków Ośrodka, savoir- vivre wobec osób z niepełnosprawnościami, quizy, krzyżówki i zgadywanki związane z tematyką niepełnosprawności.

Szkoły, które zgłoszą chęć uczestniczenia w projekcie, zostanie przekazanych pięćdziesiąt bezpłatnych broszur.

Zainteresowane placówki oświatowe prosimy o kontakt z sekretariatem SOSW Nr 1 dla Dzieci Niepełnosprawnych Ruchowo w Policach za pośrednictwem adresu e-mail: sekretariat@soswdnr.pl

Zadanie dofinansowane jest ze środków Fundacji PZU w ramach Dotacji Pozakonkursowych. Okres realizacji zadania: 01.02.2021 r. –14.11.2021 r.