11 września 2017

Konferencja „Dwie strony sieci” – 25 września 2017, Poznań

Zapraszamy do wzięcia udziału w konferencji nt. „Dwie strony sieci” 25 września 2017 r. w Multikinie 51, ul. Królowej Jadwigi 51 w Poznaniu. Organizatorem konferencji jest Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu wraz z Zakładem Resocjalizacji Wydziału Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Fundacją Banku Zachodniego WBK, Multikinem. Konferencja skierowana jest do dyrektorów szkół i placówek, kuratorów sądowych, policjantów zajmujących się problematyką nieletnich, a także studentów UAM w Poznaniu.

Konferencja ma na celu przedstawienie jak wiele zalet, ale również niebezpieczeństw czyha na dzieci i młodzież korzystających z Internetu oraz wskazanie profilaktycznych rozwiązań w zapewnieniu im bezpieczeństwa w sieci poprzez pokazanie jak poruszać się po niej i jak postępować, aby nie stać się ofiarą czy też nie łamać prawa.

Zostanie również zaprezentowana lekcja dla młodzieży przegotowana przez organizatorów konferencji dotycząca zjawiska cyberprzestępczości. Natomiast na zakończenie zostanie wyświetlony film specjalnie dobrany przez specjalistów z Multikina dotyczący tematyki konferencji.

Zgłoszenia przyjmowane są przez Wydział Prewencji Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu pod numerami telefonów: 61 84 120 20, 61 84 120 74, 509 151 112, 667 768 989 (w godzinach 7:30 – 15:30 od poniedziałku do piątku) do dnia 20 września 2017 r.