5 października 2017

Komunikat w sprawie badań epidemiologicznych stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3 lat i młodzieży w wieku 18 lat

Krajowy Koordynator ds. „Monitorowania stanu Zdrowia jamy ustnej populacji polskiej w roku 2017” pani prof. dr n. med. Dorota Olczak-Kowalczyk  informuje, że w ramach prac ujętych w planach Ministerstwa Zdrowia na rok 2017, na terenie województwa wielkopolskiego prowadzone będą, w wytypowanych przez Ministerstwo Zdrowia przedszkolach i szkołach, badania epidemiologiczne stanu zdrowia jamy ustnej dzieci w wieku 3 lat oraz młodzieży w wieku 18 lat.

Organizatorem badań i osobą nadzorującą ich przebieg na terenie województwa wielkopolskiego jest pani prof. dr hab. n. med. Maria Borysewicz–Lewicka, kierownik Katedry i Kliniki Stomatologii Dziecięcej Uniwersytetu Medycznego im. Karola  Marcinkowskiego w Poznaniu.

Ze względu na rangę prowadzonych badań uprzejmie prosimy Dyrektorów wytypowanych przedszkoli i szkół o udzielenie stosownego wsparcia.