30 października 2017

Konferencja „Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa” – 2 grudnia 2017, Poznań

Katedra Chemii i Biochemii Klinicznej Wydziału Lekarskiego II Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu organizuje w dniu 2 grudnia 2017 roku Jubileuszową Konferencję Edukacyjno-Szkoleniową pt. „Wielodyscyplinarne wsparcie rozwoju osób z zespołem Downa. Celowana interwencja farmakologiczna”.

Konferencja przeznaczona dla pracowników uniwersytetów, przedstawicieli zawodów medycznych, nauczycieli i terapeutów oraz studentów kształcących się w języku polskim i angielskim.

Konferencja odbędzie się w Centrum Kongresowo-Dydaktycznym Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu. Patronat nad konferencją objął JM Rektor Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu prof. dr. hab. Andrzej Tykarski i Dziekan Wydziału Lekarskiego II prof. dr. hab. Zbigniew Krasiński.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej Konferencji.