22 listopada 2017

Konferencja pt. Aktywna Tablica w praktyce

Szanowni Państwo Dyrektorzy Szkół Podstawowych
zakwalifikowanych do programu „Aktywna tablica – edycja 2017/2018”

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów i nauczycieli szkół podstawowych, którzy przystąpili do programu „Aktywna tablica – edycja 2017/2018” na konferencję pt. Aktywna Tablica w praktyce.

Uprzejmie przypominam, że udział w programie wymaga podjęcia szeregu działań opisanych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 19 lipca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków, form i trybu realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych – “Aktywna tablica” (Dz.U. 2017 poz. 1401). Wychodząc naprzeciw obowiązkom wynikającym z zapisów ww. rozporządzenia, Kuratorium Oświaty w Poznaniu organizuje konferencje, które pomogą Państwu realizować program zgodnie z założonymi celami.

Jednocześnie wyjaśniam, że do udziału w spotkaniach zapraszamy dyrektora/wicedyrektora szkoły oraz szkolnego e-koordynatora TIK, zgodnie z obowiązującym podziałem terytorialnym w zakresie nadzoru pedagogicznego określonym w regulaminie organizacyjnym Kuratorium Oświaty w Poznaniu.

Przedsięwzięcie realizują Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu, Koninie, Lesznie, Pile i w Poznaniu w porozumieniu z Wielkopolskim Kuratorem Oświaty w następujących terminach:

Leszno – 27 listopada 2017 r., rejestracja
Kalisz – 28 listopada 2017 r., rejestracja
Piła – 1 grudnia 2017 r., rejestracja
Konin – 5 grudnia 2017 r., rejestracja
Poznań – 7 grudnia 2017 r., rejestracja

Sprawę prowadzi: specjalista dr Mateusz Leszkowicz, Wydział Rozwoju Edukacji m.leszkowicz@ko.poznan.pl