21 listopada 2017

Konferencja „Władza rodzicielska w kontekście zadań szkoły, przedszkola i placówki” – 13 grudnia 2017, Poznań

Państwo
Dyrektorzy szkół, przedszkoli,  placówek
województwa wielkopolskiego

Wielkopolski Kurator Oświaty zaprasza dyrektorów szkół, przedszkoli i placówek na konferencję pt. „Władza rodzicielska w kontekście zadań szkoły, przedszkola i placówki”. Tematyka konferencji dotyczyć będzie przepisów prawa w zakresie władzy rodzicielskiej, w tym  praw i obowiązków rodzica w wychowaniu dziecka, a także przewidzianych prawem działań szkoły w przypadku konfliktu/przemocy w rodzinie, np. procedury niebieskiej karty, odbioru dziecka ze szkoły/przedszkola, kontaktów rodziców z dzieckiem na terenie szkoły, dostępu rodziców do informacji o uczniu.

Omówione zostaną zagadnienia związane z przedstawicielstwem ustawowym rodziców w odniesieniu do realizacji wychowania przedszkolnego, obowiązku szkolnego i obowiązku nauki m.in. w przypadku sporów między rodzicami. Osobą prowadzącą będzie pani Justyna Piekarska kurator specjalista sądowy w Biurze Kuratora Okręgowego Sądu Okręgowego w Poznaniu.

Udział w konferencji należy potwierdzić poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego, zgodnie z zamieszonym poniżej terminarzem. Liczba miejsc jest ograniczona.

Data konferencji: 13.12.2017 r. godz. 9.45 – 13:30
Miejsce konferencji: Sala Sesyjna Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, al. Niepodległości 16/18

Informacji w sprawach wypełniania formularza zgłoszeniowego udziela st. inspektor Anna Kaźmierczak – tel.  882 161 257
Informacji w sprawach merytorycznych udzielają wizytatorzy KO w Poznaniu: Mirosława Abreu Diaz, tel:780 386 081 oraz st. wizytator Adela Łabuzińska tel:780 386 082

Załączniki

Zaproszenie Wielkopolskiego Kuratora Oświaty
Data: 2017-11-21, rozmiar: 16 KB